Message of solidarity from Phoebe Dimacali, President of the Filipino Domestic Workers - United Kingdom, on the occasion of the founding assembly of Migrante Canada.
Mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga domestic workers sa isang maunlad na bansa katulad ng United Kingdom. Ang kalinisan ng bahay o opisina, masarap na pagkain sa hapag kainan at ang kasiguruhan may mag aaruga sa mga bata o may edad ng kapamilya ng inyong mga banyagang employer ay bunga ng inyong tapat na paglilingkod sa kanila.
Migrante Europe and its members across Europe will organize protest actions and pickets to call for justice and clemency for Jennifer Dalquez and for all unjustly jailed Filipinos around the globe, particularly in the Middle East.