Kondenahin ang pamamaslang sa mga magsasaka sa Kidapawan

0
334
Mga kababayan sa Europa,
Maalab na pagbati!
Mainit po sa buong Pilipinas ang isyu ng naganap na pamamaril at pamamaslang sa mga magsasakang nagpoprotesta sa Kidapawan, North Cotabato noong ika-1 ng Abril, na ginawa ng mga pulis at militar. Ang mga lider ng iba’t ibang sektor ng lipunan — taong simbahan, pampulitikang partido at kahit mga artista — ay nagpahayag ng mariin na pagkundena laban sa Malacañang.

Sa huling mga balita, limang katao na ang napatay, 116 ang nasugatan, at may 89 na mga magsasaka ang nawawala, kasama dito ay mga kababaihan, matatanda at bata. Ang mga biktima ay kasama sa mahigit 6,000 magsasaka na nagbarikada sa provincial road simula pa noong ika-30 ng Marso upang hingin ang 15,000 sakong bigas na ipinangako ng gobyerno bilang tulong sa kanilang mga naapektuhan ng El Niño. Kasama rin sa panawagan nila ang dagliang pag-atras ng mga tropang militar mula sa kanilang komunidad.
Mga kababayan, masahol pa sa hayop kung ituring ng gobyernong Aquino ang mahihirap na mamamayan laluna ang mga magsasaka. Lantad ang kalupitan ng dinastiyang Conjuanco-Aquino at mga katulad nilang malalaking panginoong maylupa. Hangga’t nananatili ang kanilang monopolyo sa lupa at kapangyarihan, magpapatuloy din ang pagdanak ng dugo ng mga naghihirap at inaapi, at patuloy din ang balakid sa pag-unlad sa kabuhayan ng mga kapatid nating magbubukid.
Kung kaya’t kagyat po tayong nanawagan sa mga organisasyon ng Migrante sa Europa at iba pang mga migranteng Pilipino na magsagawa ng iba’t ibang porma ng aksyong protesta para kundenahin ang berdugong gobyernong Aquino sa kanyang mga krimen sa taumbayan at mabigyan ng katarungan ang mga biktima ng Kidapawan Massacre.
Gamitin po natin ang mga social network, mass media at iba pa para sa mabilis nating pagpapakalat at pagpapatingkad ng panawagang “BIGAS HINDI BALA!”, “FOOD NOT BULLETS!” Hiling din po namin na mapadalhan nyo kami ng inyong dokumentasyon, pahayag, litrato o video ng isinagawa ninyong aksyon ukol sa Kidapawan massacre.
Maraming salamat po sa inyong kagyat na pagtugon.
Ann Brusola
Para sa Migrante Europe