Methods

Organizing and Alliance building
Pag-oorganisa sa hanay ng mga migranteng Pilipino upang makapagpalawak at magkaroon ng pagkakaisa na siyang magpapalakas sa organisasyon. Pakikipag-alyansa sa iba pang organisasyon ng migranteng Pilipino, mga organisasyon mula sa ibang nasyunalidad at pati na rin sa mga organisasyong Dutch kung saan may batayang pakikipagkaisa rito.

Lobbying and Advocacy
Pakikipag-usap sa mga personalidad, institutions, partido, NGO, mga kinatawan sa kongreso, atbp. kung saan maipapalaganap ang mga interes ng migranteng Pilipino at makakuha ng suporta sa kanilang pakikibaka.

Networking
Pakikipag network sa mga service institutions, organizations, simbahan o indibidwal laluna sa larangan ng kalusugan, legal services, shelters, atbp.

Delivery of Services
Pag-provide ng mga services sa kalusugan, legal service, information campaign, dutch lessons, educational at recreational tours, atbp. para sa kapakinabangan ng mga kasapi kahit sa pamamagitan ng mga networks o referral system na nabubuo sa networking.

Economic Work
Paglunsad ng mga funds generating projects at pagpapalitaw ng mga resources mula sa organizing work, alliance work, at networking para sa operating expenses, aktibidad, kampanya, social service at financial assistance ng Migrante at makapag-donate sa nangangailangan tulad ng mga nasasalanta ng bagyo, baha, lindol, sapilitang paglikas, sunog, atbp.