Holiday Greetings from Migrante Netherlands Family

0
1153

Mga mahal na kapatid, kabayan, kaibigan, kasama,

Ang taong 2020 ay puno ng ligalig ngunit ito rin ay isa na namang pagkakataon kung saan napatunayan nating sa sa pamamagitan ng pagsalig sa katarungan, tayo ay nananatiling malakas.

Ibayong pakikiisa at lakas ang aming handog para sa lahat ng mamamayang naninindigan para sa kalusugan, trabaho, karapatang pantao, demokrasya, pagmamahal, kapayapaan at hustisyang panlipunan.

Maligayang pasko at manigong bagong taon!

Padayon!

Mula sa pamilyang Migrante Netherlands Den Haag


To our dear brothers and sisters, compatriots, friends and comrades,

Year 2020 has its peaks of challenges but we also see it as another year wherein we have proven again that by standing on the grounds of justice, we remain strong.

We offer solidarity and more strength to everyone who stands for health, job, human rights, democracy, love, peace and social justice.

Merry Christmas and Happy New Year!

Onward with the struggle,

From the Migrante Netherlands Den Haag family

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here