Home Blog

Holiday Greetings from Migrante Netherlands Family

0

Mga mahal na kapatid, kabayan, kaibigan, kasama,

Ang taong 2020 ay puno ng ligalig ngunit ito rin ay isa na namang pagkakataon kung saan napatunayan nating sa sa pamamagitan ng pagsalig sa katarungan, tayo ay nananatiling malakas.

Ibayong pakikiisa at lakas ang aming handog para sa lahat ng mamamayang naninindigan para sa kalusugan, trabaho, karapatang pantao, demokrasya, pagmamahal, kapayapaan at hustisyang panlipunan.

Maligayang pasko at manigong bagong taon!

Padayon!

Mula sa pamilyang Migrante Netherlands Den Haag


To our dear brothers and sisters, compatriots, friends and comrades,

Year 2020 has its peaks of challenges but we also see it as another year wherein we have proven again that by standing on the grounds of justice, we remain strong.

We offer solidarity and more strength to everyone who stands for health, job, human rights, democracy, love, peace and social justice.

Merry Christmas and Happy New Year!

Onward with the struggle,

From the Migrante Netherlands Den Haag family

Pahayag ng Migrante Netherlands Den Haag Hinggil sa “Hard Lockdown” sa Netherlands

0

Aksyon sa serbisyong sosyal para sa mga Filipinong apektado ng lockdown at amnestiya para sa mga migranteng manggagawang walang papel ang panawagan ng Migrante Netherlands Den Haag sa pamahalaan ng Pilipinas at ng Netherlands upang matiyak ang kalusugan, kaligtasan at kagalingan ng mga mamamayan.

Malaki ang ambag ng mga migranteng Filipino sa pagsalba sa ekonomiya ng Pilipinas habang tinutulungan niya ang pag-inog ng mga industriya ng mga bansa kung saan sila ay nagtratrabaho.

Nananawagan kami sa embahada ng Pilipinas, sa bagong nakatalagang ambassador na si Jose Eduardo Malaya III, na tugunan ang pangangailangang pagkain at pinansyal para sa renta at iba pang pangangailangan ng mga Filipinong apektado ng lockdown. Mahirap mawalan ng tirahan laluna sa panahon ngayon ng taglamig. Gayundin ang pagtugon sa suportang sikolohikal para sa mga mamamayan upang mapangalagaan ang kanilang kalusugang mental.

Nananawagan kami sa pamahalaan ng Pilipinas, kay Pang. Rodrigo Duterte na pakinggan ang hinaing ng mga OFW at ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Tigilan na ng pamahalaan ang walang habas na pagkukulong at pamamaslang sa mga lider-komunidad na tumutulong at tumutugon lamang sa pangangailangan ng mga pamilya ng migranteng Filipino at ang mga komunidad nito.

Nananawagan kami sa pamahalaang Dutch at European Parliament na bigyan ng amnestiya at tugunan ang panawagan sa regularisasyon ng mga manggagawang walang papel na iminungkahi ng April 28 Coalition kung saan kabilang ang organisasyon sa mga naghapag nito. Naninindigan ang koalisyong sa panahon ng krisis, lahat dapat ng sektor sa lipunan gaya ng mga manggagawang walang papel ay naaruga at nakakalinga. Sa minimum, panawagan naming mabigyan ng karampatang serbisyong medikal at makataong tulong-sosyal ang mga migranteng walang papel.


Ang pahayag ng pamahalaang Dutch tungkol sa “hard lockdown” sa Netherlands ay lubos na nakakabahala. Ito ay may malaking bigwas sa kabuhayan at kalagayan ng mga migranteng manggagawang Filipino.

Sa loob pa lamang ng panahon ng bahagyang lockdown, marami na sa mga Filipino ang nawalan ng trabaho, nawalan nang sapat na kita, at nawalan ng pagkakataong tuloy-tuloy na makatulong at masuportahan ang kanilang pamilya sa Pilipinas.

Mula Marso ng taong ito ay maraming mga Filipino ang nawalan ng hanapbuhay dahil ang mga kumpanyang kanilang pinapasukan ay nagsara na. Kabilang dito ang mga nagtratrabaho sa hotel, restaurant, cafe, mga pabrika at mga maliliit na kumpanya.

Ang mga kargador at manggagawang mandaragat ay nawalan ng trabaho dahil tumigil ang biyahe ng mga barko at operasyon ng mga daungan. Ang mga inhenyero at trabahador sa konstruksyon ay nawalan din ng kabuhayan dahil ang mga operasyon sa oil drilling at mga proyekto sa construction work ay nagbawas ng empleyado o kaya ay lubusan nang tumigil. Gayundin ang kalagayan ng mga nagtratrabaho sa Schipol Airport at iba pang himpilan.

Stranded din ang mga au pair dahil may mga host family na pinapaalis sila. Hindi rin naman makapag-apply ang karamihang lumipat sa ibang bahagi ng Europa dahil hindi rin posible ang pagbiyahe at bihira rin ang pagbukas ng mga host family sa ibang bansa.

Apektado rin ang mga estudyanteng Filipinong nag-aaral dito dahil nawawalan ng pagkakataong makapagtrabaho ng parttime. Kahit ang mga iskolar ay nakakapos din ang kanilang allowance dahil na rin sa taas ng mga bilihin at bayarin sa bansa.

Ang lubos na apektado ay ang mga naglilinis-bahay at nag-aalaga ng mga bata at matatanda dahil ang mga household ay sarado na rin. Karamihan sa kanila ay mga walang papel at nasa lubos na bulnerableng kalagayan dahil sa kawalan ng benepisyong sosyal.

Nananawagan din ang Migrante Netherlands Den Haag sa mga ka-anak ng mga OFW sa kanilang pag-unawa dahil walang kapasidad ang karamihan upang makapagpadala ng suportang pinansiyal sa kanilang pamilya.  

Panghuli, nananawagan ang Migrante Netherlands Den Haag sa lahat ng Filipino sa Netherlands at sa Europang pagbigkisin ang lakas, pagkakaisa at diwa ng tulungan upang maigpawan ang matinding hamong ito.

Nananawagan ang organisasyon na magsamasama ang lahat na manawagan sa pamahalaan ng Pilipinas at ng Netherlands upang tugunan ang pangangailangang sosyal ng mga apektadong kababayan at upang matiyak ang kanilang kalusugan, kaligtasan at kapakanan.

Ang Migrante Netherlands Den Haag ay organisasyon ng mga Filipinong nagsusulong ng karapatan at kagalingan ng mga Filipino sa ibayong dagat at nagtataguyod ng tunay na kalayaan at pambansang demokrasya. Ang mga kabayang apektado ng lockdown ay maaaring dumulog sa Sagip Migrante para sa legal aid, medical aid, food at financial aid at ligtas na pagbabalik sa Pilipinas.

Sanggunian:
Joanna Lerio
Filipino community organizer
migrantedenhaag@gmail.com
+31624617468

Balitang Sagip Mirante para sa mga walang papel sa Den Haag

0

Hallo kabayan!

Ikaw ba ay:
– walang papel
– nakatira sa Den Haag
– kailangan ng tulong medikal, pagkain at pambayad ng upa
– kailangan ng matulugan
– may kakilang walang papel, nakatira sa Den Haag at nangangailangan ng tulong medikal, pagkain at pambayad ng upa o kaya ay pansamantalang matulugan

Sumangguni sa Sagip Migrante handog ng Migrante Netherlands Den Haag sa pakikipagtulungan sa Dokters van de Wereld at Wereldhuis Den Haag.

Di ka nag-iisa, kabayan!

PAARALANG MIGRANTE: Webinar on Disasters and the People’s Surge for Justice

0

In this webinar, we talk about natural disasters in the Philippines and how its impact is aggravated due to man-made errors such as corruption, aggressive development and lack of political will.

To join, please register here: https://bit.ly/WebinarDisasterJusticeThe webinar is part of a series offered by Paaralang Migrante (Academy for Filipino Migrants), an initiative of Migrante Netherlands Den Haag in its effort to raise awareness and promote the rights and welfare of migrants and solidarity for the democracy in the Philippines. The school also offers free online Dutch lesson. To join the next session, please do the Intake here: http://bit.ly/PaaralangMigranteRegistration.

For further inquiries, please email migrantedenhaag@gmail.com.

PAARALANG MIGRANTE: Webinar on Defending the Defenders of Human Rights in the Philippines

0

Filipina lawyer Czarina Musni is in the Netherlands as a fellow of the Shelter City for Human Rights Defenders. She will share in the webinar her work with the Union of People’s Lawyers in Mindanao and how the lives of human rights defenders in the Philippines are always at risk.

In June this year, the United Nations High Commissioner for Human Rights presented its report on grave rights abuses in the Philippines under the leadership of Pres. Rodrigo Duterte.

The report finds that national policies on illegal drugs, national security and countering terrorism under the Duterte regime has resulted in “systematic human rights violations, including killings and arbitrary detention, persistent impunity and the vilification of dissent”. “Widespread and systematic” extrajudicial killings, has resulted in tens of thousands of deaths including the urban poor people, human rights defenders, farmers, community organizers, activists, civil society groups and media outlets.

In response to the resolution, the European Union has, in September, threatened “to revoke its trade preferences to the Philippines because of “the seriousness of the human rights violations” committed by the Duterte administration. This is in reference to the EU GSP+ incentive.

The webinar will be conducted on November 20, 2020 at 20:00 – 22:00 (CET) via Zoom. To join via Zoom, please register here: https://bit.ly/PHumanRights.

Paaralang Migrante (Academy for Filipino Migrants) is an initiative of Migrante Netherlands Den Haag in its effort to raise awareness and promote the rights and welfare of migrants. The school also offers free online Dutch lesson. To join the next session, please do the Intake here: http://bit.ly/PaaralangMigranteRegistration.

For further inquiries, please email migrantedenhaag@gmail.com.

Call for Donation: for Filipino Families Affected by Storms Goni & Vamco

0

Dear friends,

Please help us raise donations for people in the Philippines affected by strong storms that hit the country in November.

Thousands of people need help for food, drinkable water, medicine and temporary warm shelters. Rescue volunteers also need help for equipments.

On Typhoon Goni (Rolly) https://youtu.be/zlkzrhKd1rA

On Typhoon Vamco (Ulysses) https://youtu.be/e65o5wJcono

Are you able to donate? Whatever amount counts. We thank you for your support to the Filipino people in need!

Dear Kabayan,

Is your family in the Philippines affected? Please send a message to migrantedenhaag@gmail.com.

PAARALANG MIGRANTE: Webinar on Healthcare, Dental Care and Covid-19 Safety

0

Muling tatalakayin ng Migrante Netherlands Den Haag sa isang webinar ang mahalagang paksa hinggil sa akses sa serbisyong pangkalausugan at serbisyong dental laluna para sa mga kabayang walang papel o mga kabayang nasa kalagitnaan ng ligal na proseso para magkapapel sa Netherlands.

Kaugnay ng Covid-19 ay pag-uusapan rin sa webinar ang sitwasyon sa Pilipinas, ang proseso ng pagpapa-test sa Netherlands at ang mga bagong pambansang patakaran maging ng kaalaman hinggil sa pananaliksik para sa lunas na bakuna.

Kabilang sa mga panauhin sina Jason van Heesewijk at Sofi Vassileva: mga outreach presenter mula sa Dokters van de Wereld (Doctors of the World) at si Angie Gonzales mula sa Stichting Filipijnse Kinderen (Foundation for Filipino Children).

Ang webinar ay gaganapin sa Zoom sa ika-13 ng Nobyembre 2020 mula alas-otso hanggang alas-diyes ng gabi (NL time).

Para makasali sa sesyon, magparehistro lamang dito: https://bit.ly/ZoomWebinarHealthcare. Ang Zoom Meeting ID ay ipapadala sa iyong e-mail.


Ang webinar ay handog ng Paaralang Migrante, isang inisyatiba ng Migrante Netherlands Den Haag sa pagtataguyod nito ng karapatan at kagalingan ng mga mingranteng Filipino sa Netherlands.

Labas sa serye ng mga webinar na pumapaksa sa mga isyung may impak sa buhay at pamilya ng mga migranteng Filipino, handog rin ng Paaralang Migrante ang libreng online Dutch lesson para sa mga kabayan. Para sa mga nais dumalo sa klase, magparehistro po lamang dito http://bit.ly/PaaralangMigrante.

***

Migrante Netherlands Den Haag once again discusses through a webinar the important issue on healthcare and dental service especially for undocumented migrants and those who are undergoing a legal procedure for residency and have no insurance.

In connection to Covid-19, the following will also be discussed: the situation in the Philippines, how to get tested in the Netherlands, and updates on national  measures as well as on knowledge based on research in relation to a vaccine solution to Covid-19.

Invited resource persons are Jason van Heesewijk and Sofi Vassileva: both outreach presenters of Dokters van de Wereld (Doctors of the World); and Angie Gonzales of Stichting Filippijnse Kinderen (Foundation for Filipino Children).

The webinar will be conducted via Zoom on 13 November 2020 between 20:00 – 22:00 (NL time).

To join, please register in advance here: https://bit.ly/ZoomWebinarHealthcare. The Zoom Meeting ID will be sent through e-mail after registration.

The webinar is brought to you by the Academy for Filipino Migrants, an initiative of Migrante Netherlands Den Haag in its effort to promote migrants’ rights and welfare.

Besides the webinar that tackles issues impacting the lives and families of Filipino migrant workers, the Academy for Filipino Migrants also offer online free Dutch lesson every Saturday at 20:00 – 22:00 (NL time). To join, please answer the Intake Form here: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

PAARALANG MIGRANTE: Violence Against Women & Children, NL Case

0

Ang abuso sa kababaihan at mga bata ay hindi pinahihintulutan sa Netherlands.

Alam mo bang karapatan mo ang magsalita at mag-ulat sa doktor at kapulisan tungkol dito?

Alam mo bang kahit ikaw ay walang papel o walang permanenteng pahintulot na manirahan sa Netherlands bilang migrante ay maaaring maghabla ng kaso laban sa mapang-abusong partner o amo?

Unawain ang iba’t ibang porma ng abuso. Alamin ang iyong mga karapatan bilang migrante, babae at ina sa pamamagitan ng webinar tungkol sa Violence Against Women and Children: Criminal Law and Humanitarian Appeal for Migrants in the Netherlands.

KAILAN: ika-6 ng Nobyembre 2020
ORAS: 8:00 – 10:00 PM
SAAN: Zoom app

Magparehistro po lamang dito: http://bit.ly/NL-VAWC.

Ang webinar ay handog ng Paaralang Migrante, isang inisyatiba ng Migrante Netherlands Den Haag na nagsusulong ng karapatan at kagalingan ng mga migranteng Filipino sa Netherlands.

Handog rin sa Paaralang Migrante ang libreng online Dutch lesson tuwing Sabado. Maaaring pagparehistro dito: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa migrantedenhaag@gmail.com o +31624617468.

***

Violence against women and children is not allowed in the Netherlands.

Do you know that it is your right to speak about it and report it to your doctor and the police?

Do you know that even though yo are undocumented or that you have no permanent residency in the Netherlands as a migrant, you can file a case against an abusive partner or employer?

Be aware of the various forms of abuse. Know your rights as a migrant, woman and mother through the webinar, Violence Against Women and Children: Criminal Law and Humanitarian Appeal for Migrants in the Netherlands.

WHEN: 6 November 2020
TIME: 20:00 – 22:00 PM (CET)
WHERE: Zoom Meeting

Please register here: http://bit.ly/NL-VAWC.

The webinar is offered by the Academy for Filipino Migrants, an initiative of Migrante Netherlands Den Haag in its effort to promote the rights and welfare of Filipinos migrants.

The academy also offers free online Dutch lesson every Saturday. You can register here: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

For more information or further inquiries, e-mail migrantedenhaag@gmail.com or send Whatsapp sms +31624617468.

Paaralang Migrante: Webinar on Intercontinental Legal Aid for Non-EU Parent of Dutch/EU child/ren

0

Ikaw ba ay ina o ama ng isang batang Dutch/Europeo? Ikaw ba ay sumubok nang mag-apply ng Dutch/European passport para sa bata at residency sa Netherlands / Europa ngunit ito ay hindi naaprubahan?

Ikaw ba ay anak ng isang migranteng-Filipino o hindi Europeo at hindi nakakatanggap ng suporta mula sa iyong Dutch/Europeo na magulang? Alam mo bang ikaw ay may karapatang manirahan, mag-aral, tumanggap ng serbisyong medikal at benipisyong sosyal sa Netherlands/Europa maging ng mana mula sa iyong Dutch/Europeo na magulang?

Ikaw ba ay naninirahan sa kasalukuyan sa Pilipinas, Netherlands at saan mang lupalop ng mundo?

Ikaw ba ay may kakilala o kaibigang nasa ganitong sitwasyon?

Alamin ang iyong mga karapatan at maaaring gawin. Dumalo sa webinar para sa talakayan at libreng konsultasyong ligal kaugnay ng pampinansyal na suporta (alimony / kinderalimentatie), akses sa subsidized legal aid at aplikasyon ng Facilitation Visa o Chavez-Vilchez route.

KAILAN: ika-30 Oktubre 2020
ORAS: 8:00 – 10:00 ng gabi (NL time)
SAAN: Zoom app

Magparehistro po lamang dito: https://zoom.us/meeting/register/tJcpc-isrTojHNVeBAREgO1OQPx1plgwdnyW

Ang webinar ay handog ng Paaralang Migrante, isang inisyatiba ng Migrante Netherlands Den Haag na nagsusulong ng karapatan at kagalingan ng mga migranteng Filipino sa Netherlands.

Handog rin sa Paaralang Migrante ang libreng online Dutch lesson tuwing Sabado. Maaaring pagparehistro dito: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa migrantedenhaag@gmail.com.

***

Are you a Filipino or a non-European parent of a Dutch/European child? Have you tried processing the child’s Dutch/European passport or applied for residency in the Netherlands/Europe but your application was rejected?

Are you a child of a migrant Filipino or a non-European and you do not receive financial support from your Dutch/European parent? Do you know that you have the right to residency in the Netherlands/Europe and to access education rights, medical and other social services as well as receive inheritance from your Dutch/European parent?

Do you live in the Philippines, Netherlands or anywhere else in the world?

Do you know someone who is in the same situation?

Know your rights. Join us in the webinar for a discussion and free legal consultation in relation to financial support (alimony / kinderalimentatie), access to subsidized legal aid, and application for Facilitation Visa or the Chavez-Vilchez route.

WHEN: 30 October 2020
TIME: 8:00 – 10:00 PM (NL time)
WHERE: Zoom app

To join, please register here: https://zoom.us/meeting/register/tJcpc-isrTojHNVeBAREgO1OQPx1plgwdnyW

The webinar is offered by the Academy for Filipino Migrants, an initiative of Migrante Netherlands Den Haag in its effort to promote the rights and welfare of Filipinos migrants.

The academy also offers free online Dutch lesson every Saturday. You can register here: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

For more information or further inquiries, e-mail migrantedenhaag@gmail.com.