https://www.youtube.com/watch?v=QOrslfKaeWA Isang silip sa buhay at pakikibaka ni Neri Colmenares. #VoteColmenares
https://www.youtube.com/watch?v=bqzn65EvffU Philippine Congressman Neri Colmenares was 18 years old and a member of the Student Catholic Action when he was arrested by the Marcos dictatorship in 1978. He was subjected to physical and mental torture for a week. He was...
https://www.youtube.com/watch?v=ybQo5XC3-3I Neri Colmenares for Senator
https://www.youtube.com/watch?v=HkAlL15UPhc Migrante International Media Desk 8 February 2016 This video is about stand by Migrante
https://www.youtube.com/watch?v=oa9lnHvY30c&feature=youtu.be
https://vimeo.com/162613230 Iboto #11 Neri Colmenares para sa Senado at #70 Migrante Partylist sa kongreso
https://vimeo.com/159620901 Iboto #11 Neri Colmenares sa Senado at #70 Migrante Partylist sa Kongreso.
https://www.youtube.com/watch?v=bRnWvhgr0Kk&feature=youtu.be
https://vimeo.com/159620901 Isang panayam sa isang migrante hinggil sa kanyang pagtingin sa darating na halalan sa Mayo. (Migrante Partylist Netherlands) partylist.migrante.nl