Bakit ko iboboto ang Migrante Partylist sa kongreso, at si Neri Colmenares sa senado [2]

Isang panayam sa isang migrante hinggil sa kanyang pagtingin sa darating na halalan sa Mayo.

(Migrante Partylist Netherlands)
partylist.migrante.nl