Mensahe ng Pakikiisa para sa Ikalawang Asembliya ng Ugnayang Pilipino sa Belgium noong Mayo 25, 2018

Oath of office during UPB's 2nd General Assembly in Waregem, Belgium on May 25, 2018.