Home Blog

PAARALANG MIGRANTE: Webinar on Disasters and the People’s Surge for Justice

0

In this webinar, we talk about natural disasters in the Philippines and how its impact is aggravated due to man-made errors such as corruption, aggressive development and lack of political will.

To join, please register here: https://bit.ly/WebinarDisasterJusticeThe webinar is part of a series offered by Paaralang Migrante (Academy for Filipino Migrants), an initiative of Migrante Netherlands Den Haag in its effort to raise awareness and promote the rights and welfare of migrants and solidarity for the democracy in the Philippines. The school also offers free online Dutch lesson. To join the next session, please do the Intake here: http://bit.ly/PaaralangMigranteRegistration.

For further inquiries, please email migrantedenhaag@gmail.com.

PAARALANG MIGRANTE: Webinar on Healthcare, Dental Care and Covid-19 Safety

0

Muling tatalakayin ng Migrante Netherlands Den Haag sa isang webinar ang mahalagang paksa hinggil sa akses sa serbisyong pangkalausugan at serbisyong dental laluna para sa mga kabayang walang papel o mga kabayang nasa kalagitnaan ng ligal na proseso para magkapapel sa Netherlands.

Kaugnay ng Covid-19 ay pag-uusapan rin sa webinar ang sitwasyon sa Pilipinas, ang proseso ng pagpapa-test sa Netherlands at ang mga bagong pambansang patakaran maging ng kaalaman hinggil sa pananaliksik para sa lunas na bakuna.

Kabilang sa mga panauhin sina Jason van Heesewijk at Sofi Vassileva: mga outreach presenter mula sa Dokters van de Wereld (Doctors of the World) at si Angie Gonzales mula sa Stichting Filipijnse Kinderen (Foundation for Filipino Children).

Ang webinar ay gaganapin sa Zoom sa ika-13 ng Nobyembre 2020 mula alas-otso hanggang alas-diyes ng gabi (NL time).

Para makasali sa sesyon, magparehistro lamang dito: https://bit.ly/ZoomWebinarHealthcare. Ang Zoom Meeting ID ay ipapadala sa iyong e-mail.


Ang webinar ay handog ng Paaralang Migrante, isang inisyatiba ng Migrante Netherlands Den Haag sa pagtataguyod nito ng karapatan at kagalingan ng mga mingranteng Filipino sa Netherlands.

Labas sa serye ng mga webinar na pumapaksa sa mga isyung may impak sa buhay at pamilya ng mga migranteng Filipino, handog rin ng Paaralang Migrante ang libreng online Dutch lesson para sa mga kabayan. Para sa mga nais dumalo sa klase, magparehistro po lamang dito http://bit.ly/PaaralangMigrante.

***

Migrante Netherlands Den Haag once again discusses through a webinar the important issue on healthcare and dental service especially for undocumented migrants and those who are undergoing a legal procedure for residency and have no insurance.

In connection to Covid-19, the following will also be discussed: the situation in the Philippines, how to get tested in the Netherlands, and updates on national  measures as well as on knowledge based on research in relation to a vaccine solution to Covid-19.

Invited resource persons are Jason van Heesewijk and Sofi Vassileva: both outreach presenters of Dokters van de Wereld (Doctors of the World); and Angie Gonzales of Stichting Filippijnse Kinderen (Foundation for Filipino Children).

The webinar will be conducted via Zoom on 13 November 2020 between 20:00 – 22:00 (NL time).

To join, please register in advance here: https://bit.ly/ZoomWebinarHealthcare. The Zoom Meeting ID will be sent through e-mail after registration.

The webinar is brought to you by the Academy for Filipino Migrants, an initiative of Migrante Netherlands Den Haag in its effort to promote migrants’ rights and welfare.

Besides the webinar that tackles issues impacting the lives and families of Filipino migrant workers, the Academy for Filipino Migrants also offer online free Dutch lesson every Saturday at 20:00 – 22:00 (NL time). To join, please answer the Intake Form here: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

PAARALANG MIGRANTE: Violence Against Women & Children, NL Case

0

Ang abuso sa kababaihan at mga bata ay hindi pinahihintulutan sa Netherlands.

Alam mo bang karapatan mo ang magsalita at mag-ulat sa doktor at kapulisan tungkol dito?

Alam mo bang kahit ikaw ay walang papel o walang permanenteng pahintulot na manirahan sa Netherlands bilang migrante ay maaaring maghabla ng kaso laban sa mapang-abusong partner o amo?

Unawain ang iba’t ibang porma ng abuso. Alamin ang iyong mga karapatan bilang migrante, babae at ina sa pamamagitan ng webinar tungkol sa Violence Against Women and Children: Criminal Law and Humanitarian Appeal for Migrants in the Netherlands.

KAILAN: ika-6 ng Nobyembre 2020
ORAS: 8:00 – 10:00 PM
SAAN: Zoom app

Magparehistro po lamang dito: http://bit.ly/NL-VAWC.

Ang webinar ay handog ng Paaralang Migrante, isang inisyatiba ng Migrante Netherlands Den Haag na nagsusulong ng karapatan at kagalingan ng mga migranteng Filipino sa Netherlands.

Handog rin sa Paaralang Migrante ang libreng online Dutch lesson tuwing Sabado. Maaaring pagparehistro dito: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa migrantedenhaag@gmail.com o +31624617468.

***

Violence against women and children is not allowed in the Netherlands.

Do you know that it is your right to speak about it and report it to your doctor and the police?

Do you know that even though yo are undocumented or that you have no permanent residency in the Netherlands as a migrant, you can file a case against an abusive partner or employer?

Be aware of the various forms of abuse. Know your rights as a migrant, woman and mother through the webinar, Violence Against Women and Children: Criminal Law and Humanitarian Appeal for Migrants in the Netherlands.

WHEN: 6 November 2020
TIME: 20:00 – 22:00 PM (CET)
WHERE: Zoom Meeting

Please register here: http://bit.ly/NL-VAWC.

The webinar is offered by the Academy for Filipino Migrants, an initiative of Migrante Netherlands Den Haag in its effort to promote the rights and welfare of Filipinos migrants.

The academy also offers free online Dutch lesson every Saturday. You can register here: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

For more information or further inquiries, e-mail migrantedenhaag@gmail.com or send Whatsapp sms +31624617468.

Libreng Dutch Lesson para sa ka-Migrante

0


Handog ng Migrante Netherlands Den Haag ang libreng pagsasanay ng wikang Olandes.

Interesado? Magparehistro lamang dito: http://bit.ly/PaaralangMigranteRegistration

Paaralang Migrante Webinar: Diktadurya sa Pilipinas noon at ngayon

0


Ika-23 Setyembre 1972, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar sa Pilipinas.
Ipinasara ang mga pahayagan, radyo at telebisyon. Libo-libong mamamayan ang hinuli, tinortyur, nawala at pinaslang.

Ika-23 ng Mayo 2017, idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas militar sa Mindanao.
Binomba ang mga paaralang Lumad, winasak ang buong pamayanan sa Marawi, marami ang hinuli, tinortyur at nagpapatuloy ang pamamaslang di lamang sa Mindanao kundi sa buong bansa. Ipinasara ang ABS-CBN habang ang mga manunulat gaya ni Maria Reesa at mga abogado gaya ni Benjamin Ramos ay pinapatahimik.

Itinaga nina Pang. Marcos at Pang. Duterte ang kanilang sarili sa buong mundo bilang sikat na diktadur.

Ano ang ibig sabihin ng diktadurya?
Ano ang itinuturo sa atin ng ating kasaysayan ng pagbabago?

Dumalo sa ikatlong webinar ng Paaralang Migrante
Ika-18 ng Setyembre 2020
8:00 – 10:00 ng gabi
Sa Zoom

Ang webinar ay bahagi ng Paaralang Migrante, isang inisyatiba ng mga libreng kurso online handog ng Migrante Netherlands Den Haag. Tampok sa mga webinar ang mga serye ng pag-aaral tungkol sa mga isyung umaalburoto sa buhay ng mga Filipino. Kasama rin sa Paaralang Migrante ang unang pagsasanay para sa wikang Olandes.

Ikaw ba ay interesado? Magparehistro po lamang dito: http://bit.ly/PaaralangMigranteRegistration

***
School for Filipino Migrants Webinar 3: Dictatorship in the Philippines, then and now

On September 23, 1972, Pres. Ferdinand Marcos declared martial law in the Philippines. Media outlets were closed such as papers, radio and televisions. Thousands of people were imprisoned, tortured, disappeared and killed.

On May 23, 2017, Pres. Rodrigo Duterte declared martial law in Mindanao Southern Philippines. The community schools of Lumad indigenous peoples were bombed, the whole village of Marawi was burnt and thousands of people since then are imprisoned, tortured and killed not only in Mindanao but in the whole country. The huge media channel ABSCBN is closed while writers like Maria Reesa and lawyers like Benjamin Ramos are forced to silence.

Both Pres. Marcos and and Pres. Duterte have marked themselves as internationally renowned dictators.

What does dictatorship mean?
What does our history of struggle for change teach us?

Join Migrante in its webinar 3
September 3, 2020
8:00 – 10:00 PM
Via Zoom

This webinar is part of Migrant Filipinos Academy, a learning initiative of free online curses offered by Migrante Netherlands Den Haag. The webinars highlight issues and concerns related to migrants’ life.

The school also offers free Dutch lessons for Filipinos.

Interested? Register here: http://bit.ly/PaaralangMigranteRegistration