Paaralang Migrante Webinar: Diktadurya sa Pilipinas noon at ngayon

0
524


Ika-23 Setyembre 1972, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar sa Pilipinas.
Ipinasara ang mga pahayagan, radyo at telebisyon. Libo-libong mamamayan ang hinuli, tinortyur, nawala at pinaslang.

Ika-23 ng Mayo 2017, idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas militar sa Mindanao.
Binomba ang mga paaralang Lumad, winasak ang buong pamayanan sa Marawi, marami ang hinuli, tinortyur at nagpapatuloy ang pamamaslang di lamang sa Mindanao kundi sa buong bansa. Ipinasara ang ABS-CBN habang ang mga manunulat gaya ni Maria Reesa at mga abogado gaya ni Benjamin Ramos ay pinapatahimik.

Itinaga nina Pang. Marcos at Pang. Duterte ang kanilang sarili sa buong mundo bilang sikat na diktadur.

Ano ang ibig sabihin ng diktadurya?
Ano ang itinuturo sa atin ng ating kasaysayan ng pagbabago?

Dumalo sa ikatlong webinar ng Paaralang Migrante
Ika-18 ng Setyembre 2020
8:00 – 10:00 ng gabi
Sa Zoom

Ang webinar ay bahagi ng Paaralang Migrante, isang inisyatiba ng mga libreng kurso online handog ng Migrante Netherlands Den Haag. Tampok sa mga webinar ang mga serye ng pag-aaral tungkol sa mga isyung umaalburoto sa buhay ng mga Filipino. Kasama rin sa Paaralang Migrante ang unang pagsasanay para sa wikang Olandes.

Ikaw ba ay interesado? Magparehistro po lamang dito: http://bit.ly/PaaralangMigranteRegistration

***
School for Filipino Migrants Webinar 3: Dictatorship in the Philippines, then and now

On September 23, 1972, Pres. Ferdinand Marcos declared martial law in the Philippines. Media outlets were closed such as papers, radio and televisions. Thousands of people were imprisoned, tortured, disappeared and killed.

On May 23, 2017, Pres. Rodrigo Duterte declared martial law in Mindanao Southern Philippines. The community schools of Lumad indigenous peoples were bombed, the whole village of Marawi was burnt and thousands of people since then are imprisoned, tortured and killed not only in Mindanao but in the whole country. The huge media channel ABSCBN is closed while writers like Maria Reesa and lawyers like Benjamin Ramos are forced to silence.

Both Pres. Marcos and and Pres. Duterte have marked themselves as internationally renowned dictators.

What does dictatorship mean?
What does our history of struggle for change teach us?

Join Migrante in its webinar 3
September 3, 2020
8:00 – 10:00 PM
Via Zoom

This webinar is part of Migrant Filipinos Academy, a learning initiative of free online curses offered by Migrante Netherlands Den Haag. The webinars highlight issues and concerns related to migrants’ life.

The school also offers free Dutch lessons for Filipinos.

Interested? Register here: http://bit.ly/PaaralangMigranteRegistration

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here