Home Blog

PAARALANG MIGRANTE: Webinar on Defending the Defenders of Human Rights in the Philippines

0

Filipina lawyer Czarina Musni is in the Netherlands as a fellow of the Shelter City for Human Rights Defenders. She will share in the webinar her work with the Union of People’s Lawyers in Mindanao and how the lives of human rights defenders in the Philippines are always at risk.

In June this year, the United Nations High Commissioner for Human Rights presented its report on grave rights abuses in the Philippines under the leadership of Pres. Rodrigo Duterte.

The report finds that national policies on illegal drugs, national security and countering terrorism under the Duterte regime has resulted in “systematic human rights violations, including killings and arbitrary detention, persistent impunity and the vilification of dissent”. “Widespread and systematic” extrajudicial killings, has resulted in tens of thousands of deaths including the urban poor people, human rights defenders, farmers, community organizers, activists, civil society groups and media outlets.

In response to the resolution, the European Union has, in September, threatened “to revoke its trade preferences to the Philippines because of “the seriousness of the human rights violations” committed by the Duterte administration. This is in reference to the EU GSP+ incentive.

The webinar will be conducted on November 20, 2020 at 20:00 – 22:00 (CET) via Zoom. To join via Zoom, please register here: https://bit.ly/PHumanRights.

Paaralang Migrante (Academy for Filipino Migrants) is an initiative of Migrante Netherlands Den Haag in its effort to raise awareness and promote the rights and welfare of migrants. The school also offers free online Dutch lesson. To join the next session, please do the Intake here: http://bit.ly/PaaralangMigranteRegistration.

For further inquiries, please email migrantedenhaag@gmail.com.

Call for Donation: for Filipino Families Affected by Storms Goni & Vamco

0

Dear friends,

Please help us raise donations for people in the Philippines affected by strong storms that hit the country in November.

Thousands of people need help for food, drinkable water, medicine and temporary warm shelters. Rescue volunteers also need help for equipments.

On Typhoon Goni (Rolly) https://youtu.be/zlkzrhKd1rA

On Typhoon Vamco (Ulysses) https://youtu.be/e65o5wJcono

Are you able to donate? Whatever amount counts. We thank you for your support to the Filipino people in need!

Dear Kabayan,

Is your family in the Philippines affected? Please send a message to migrantedenhaag@gmail.com.

PAARALANG MIGRANTE: Violence Against Women & Children, NL Case

0

Ang abuso sa kababaihan at mga bata ay hindi pinahihintulutan sa Netherlands.

Alam mo bang karapatan mo ang magsalita at mag-ulat sa doktor at kapulisan tungkol dito?

Alam mo bang kahit ikaw ay walang papel o walang permanenteng pahintulot na manirahan sa Netherlands bilang migrante ay maaaring maghabla ng kaso laban sa mapang-abusong partner o amo?

Unawain ang iba’t ibang porma ng abuso. Alamin ang iyong mga karapatan bilang migrante, babae at ina sa pamamagitan ng webinar tungkol sa Violence Against Women and Children: Criminal Law and Humanitarian Appeal for Migrants in the Netherlands.

KAILAN: ika-6 ng Nobyembre 2020
ORAS: 8:00 – 10:00 PM
SAAN: Zoom app

Magparehistro po lamang dito: http://bit.ly/NL-VAWC.

Ang webinar ay handog ng Paaralang Migrante, isang inisyatiba ng Migrante Netherlands Den Haag na nagsusulong ng karapatan at kagalingan ng mga migranteng Filipino sa Netherlands.

Handog rin sa Paaralang Migrante ang libreng online Dutch lesson tuwing Sabado. Maaaring pagparehistro dito: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa migrantedenhaag@gmail.com o +31624617468.

***

Violence against women and children is not allowed in the Netherlands.

Do you know that it is your right to speak about it and report it to your doctor and the police?

Do you know that even though yo are undocumented or that you have no permanent residency in the Netherlands as a migrant, you can file a case against an abusive partner or employer?

Be aware of the various forms of abuse. Know your rights as a migrant, woman and mother through the webinar, Violence Against Women and Children: Criminal Law and Humanitarian Appeal for Migrants in the Netherlands.

WHEN: 6 November 2020
TIME: 20:00 – 22:00 PM (CET)
WHERE: Zoom Meeting

Please register here: http://bit.ly/NL-VAWC.

The webinar is offered by the Academy for Filipino Migrants, an initiative of Migrante Netherlands Den Haag in its effort to promote the rights and welfare of Filipinos migrants.

The academy also offers free online Dutch lesson every Saturday. You can register here: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

For more information or further inquiries, e-mail migrantedenhaag@gmail.com or send Whatsapp sms +31624617468.

Paaralang Migrante: Webinar on Healthcare and Fighting the Corona Crisis in the Netherlands and the Philippines

0

Anu-ano ang mga bagong kaalaman hinggil sa pananaliksik kaugnay ng Covid-19? Anu-ano ang mga bagong palatuntunan dito at ang mga serbisyong medikal sa Netherlands na dapat alam ng lahat ng migranteng Filipino? Kung ikaw ay hindi rehistrado sa isang doktor o kaya ikaw ay walang insurance, ano ang maaaring gawin kapag ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas ng Covid-19?

Paano natin unawain ang sitwasyon sa Pilipinas? Ang paraan ba ng pagresponde ng pamahalaan sa krisis hatid ng Covid 19 ay nakakatulong sa pagresolba ng talamak nang problema sa serbisyong pangkalusugan, malalang sitwasyong pangkalusugan at kahirapan sa bansa?

Anu-ano ang mga maaaring gawin ng migranteng Filipino?

Pag-usapan natin

Kayo po ay malugod na iniimbitahan ng Migrante Netherlands Den Haag sa pakikipagtulungan sa Dokters van de Wereld (Doctors of the World – Netherlands) sa webinar, Serbisyong Pangkalusugan at ang Pakikibaka sa Netherlands at sa Pilipinas Laban sa Krisis Hatid ng Covid-19. Ito ay gaganapin sa ika-23 ng Oktubre 2020 mula alas-otso hanggang alas-diyes ng gabi sa pamamagitan ng Zoom.

Upang makasali sa Zoom, magparehistro po lamang dito http://bit.ly/PaaralangMigrante.

***

What are the latest updates about the research on Covid-19 vaccine? What are the new measures as well as healthcare services in the Netherlands that all Filipino migrants should know? If you are not registered with a doctor or if you do not have an insurance, what should you do when experiencing symptoms of Covid-19?

How do we understand the current situation in the Philippines? Does the Philippine government’s response to the corona crisis help in resolving the chronic problem on healthcare service, poor health and poverty in the country?

What can Filipino migrants do?

Let’s Talk

Migrante Netherlands Den Haag in cooperation with Dokters van de Wereld (Doctors of the World – Netherlands) invites all Filipino migrants to the webinar, Healthcare and Fighting the Corona Crisis in the Netherlands and the Philippines. It will be held on October 23, 2020 at 8:00 to 10:00 in the evening through Zoom.

To join, please register at http://bit.ly/PaaralangMigrante.

Paaralang Migrante Webinar: Diktadurya sa Pilipinas noon at ngayon

0


Ika-23 Setyembre 1972, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar sa Pilipinas.
Ipinasara ang mga pahayagan, radyo at telebisyon. Libo-libong mamamayan ang hinuli, tinortyur, nawala at pinaslang.

Ika-23 ng Mayo 2017, idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas militar sa Mindanao.
Binomba ang mga paaralang Lumad, winasak ang buong pamayanan sa Marawi, marami ang hinuli, tinortyur at nagpapatuloy ang pamamaslang di lamang sa Mindanao kundi sa buong bansa. Ipinasara ang ABS-CBN habang ang mga manunulat gaya ni Maria Reesa at mga abogado gaya ni Benjamin Ramos ay pinapatahimik.

Itinaga nina Pang. Marcos at Pang. Duterte ang kanilang sarili sa buong mundo bilang sikat na diktadur.

Ano ang ibig sabihin ng diktadurya?
Ano ang itinuturo sa atin ng ating kasaysayan ng pagbabago?

Dumalo sa ikatlong webinar ng Paaralang Migrante
Ika-18 ng Setyembre 2020
8:00 – 10:00 ng gabi
Sa Zoom

Ang webinar ay bahagi ng Paaralang Migrante, isang inisyatiba ng mga libreng kurso online handog ng Migrante Netherlands Den Haag. Tampok sa mga webinar ang mga serye ng pag-aaral tungkol sa mga isyung umaalburoto sa buhay ng mga Filipino. Kasama rin sa Paaralang Migrante ang unang pagsasanay para sa wikang Olandes.

Ikaw ba ay interesado? Magparehistro po lamang dito: http://bit.ly/PaaralangMigranteRegistration

***
School for Filipino Migrants Webinar 3: Dictatorship in the Philippines, then and now

On September 23, 1972, Pres. Ferdinand Marcos declared martial law in the Philippines. Media outlets were closed such as papers, radio and televisions. Thousands of people were imprisoned, tortured, disappeared and killed.

On May 23, 2017, Pres. Rodrigo Duterte declared martial law in Mindanao Southern Philippines. The community schools of Lumad indigenous peoples were bombed, the whole village of Marawi was burnt and thousands of people since then are imprisoned, tortured and killed not only in Mindanao but in the whole country. The huge media channel ABSCBN is closed while writers like Maria Reesa and lawyers like Benjamin Ramos are forced to silence.

Both Pres. Marcos and and Pres. Duterte have marked themselves as internationally renowned dictators.

What does dictatorship mean?
What does our history of struggle for change teach us?

Join Migrante in its webinar 3
September 3, 2020
8:00 – 10:00 PM
Via Zoom

This webinar is part of Migrant Filipinos Academy, a learning initiative of free online curses offered by Migrante Netherlands Den Haag. The webinars highlight issues and concerns related to migrants’ life.

The school also offers free Dutch lessons for Filipinos.

Interested? Register here: http://bit.ly/PaaralangMigranteRegistration

Open letter of MIGRANTE to President-elect Rodrigo Duterte: The change OFWs want to see

May 13, 2016

Dear President Duterte,

We congratulate you on your overwhelming victory in the May 2016 polls. The Filipino people have spoken, and they chose change.

You sweeping victory is testament to how Filipinos, wherever we are in the world, thirst for a new leadership that is not corrupt and cacique. We want a new government that will depart from all the failures and empty promises of the so-called ‘tuwid na daan’. We want accountability for all the crimes committed by the Aquino government against the Filipino people.

For these elections, despite and against all odds, a record-breaking 407,000 overseas Filipino voters exercised their right to vote and fulfilled their duty to the nation. This big increase is proof of overseas Filipino workers’ (OFWs’) stake in the outcome of the May 2016 elections. It disproved all claims that there had been a growing apathy among our OFWs. We have once again proven how significant the OFW vote is.

We are one with the Filipino nation in hoping that your presidency will immediately address fundamental problems that beset the country – widespread unemployment, lowest wages, contractualization, landlessness, lack of basic social services, corruption, violations of human rights and national sovereignty – the root causes of forced migration.

We are one with all OFWs in hoping that your presidency will scrap the labor export policy that exploits our cheap labor and remittances but offers us nothing in return, especially in times of need. We will hold you to your promise to make OFWs your top-most priority in your labor agenda. We want new leaders who will be nurturing to OFWs and their families.  We want a new government that will uphold and protect our rights and welfare.

We specifically call to your urgent attention the case of Mary Jane Veloso who remains on death row in Indonesia and others like her who have received no legal assistance from the previous administration; the immediate recall of notorious abusive and erring embassy officials, as well as accountability of high-level government officials responsible for the tanim-bala extortion scheme and other unresolved anomalies in the Ninoy Aquino International Airport (NAIA); the urgent and full audit of the Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) funds and its immediate release to rightful OFW beneficiaries; the quick resolution of illegal recruitment and trafficking cases filed by countless OFW victims at the Department of Justice (DOJ), Philippine Overseas Employment Administration (POEA) and National Labor Relations Commission (NLRC); and, the scrapping of unnecessary fees that are viewed by our kababayans as nothing but ‘legalized kotong’, such as the abolition of the rubbish Overseas Employment Certificate (OEC), among others.

We are very much open to hold a dialogue with you to further discuss urgent and fundamental OFW concerns, especially as the nation is set to commemorate Filipino Migrants’ Day on June 7.

We dream of a society where families will need not be broken by the need to survive. We wish to come home to a country where there are opportunities for everyone to live decent and humane lives.

Mr. President, these are the changes we want to see in your administration. ###

For reference:
Garry Martinez
Chairperson, Migrante International
0939-3914418


Website: http://migranteinternational.org
Office Address: #45 Cambridge St, Cubao, Quezon City
Telefax: 911491