Paaralang Migrante: Webinar on Healthcare and Fighting the Corona Crisis in the Netherlands and the Philippines

0
1648

Anu-ano ang mga bagong kaalaman hinggil sa pananaliksik kaugnay ng Covid-19? Anu-ano ang mga bagong palatuntunan dito at ang mga serbisyong medikal sa Netherlands na dapat alam ng lahat ng migranteng Filipino? Kung ikaw ay hindi rehistrado sa isang doktor o kaya ikaw ay walang insurance, ano ang maaaring gawin kapag ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas ng Covid-19?

Paano natin unawain ang sitwasyon sa Pilipinas? Ang paraan ba ng pagresponde ng pamahalaan sa krisis hatid ng Covid 19 ay nakakatulong sa pagresolba ng talamak nang problema sa serbisyong pangkalusugan, malalang sitwasyong pangkalusugan at kahirapan sa bansa?

Anu-ano ang mga maaaring gawin ng migranteng Filipino?

Pag-usapan natin

Kayo po ay malugod na iniimbitahan ng Migrante Netherlands Den Haag sa pakikipagtulungan sa Dokters van de Wereld (Doctors of the World – Netherlands) sa webinar, Serbisyong Pangkalusugan at ang Pakikibaka sa Netherlands at sa Pilipinas Laban sa Krisis Hatid ng Covid-19. Ito ay gaganapin sa ika-23 ng Oktubre 2020 mula alas-otso hanggang alas-diyes ng gabi sa pamamagitan ng Zoom.

Upang makasali sa Zoom, magparehistro po lamang dito http://bit.ly/PaaralangMigrante.

***

What are the latest updates about the research on Covid-19 vaccine? What are the new measures as well as healthcare services in the Netherlands that all Filipino migrants should know? If you are not registered with a doctor or if you do not have an insurance, what should you do when experiencing symptoms of Covid-19?

How do we understand the current situation in the Philippines? Does the Philippine government’s response to the corona crisis help in resolving the chronic problem on healthcare service, poor health and poverty in the country?

What can Filipino migrants do?

Let’s Talk

Migrante Netherlands Den Haag in cooperation with Dokters van de Wereld (Doctors of the World – Netherlands) invites all Filipino migrants to the webinar, Healthcare and Fighting the Corona Crisis in the Netherlands and the Philippines. It will be held on October 23, 2020 at 8:00 to 10:00 in the evening through Zoom.

To join, please register at http://bit.ly/PaaralangMigrante.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here