Home Blog

PAARALANG MIGRANTE: Webinar on Defending the Defenders of Human Rights in the Philippines

0

Filipina lawyer Czarina Musni is in the Netherlands as a fellow of the Shelter City for Human Rights Defenders. She will share in the webinar her work with the Union of People’s Lawyers in Mindanao and how the lives of human rights defenders in the Philippines are always at risk.

In June this year, the United Nations High Commissioner for Human Rights presented its report on grave rights abuses in the Philippines under the leadership of Pres. Rodrigo Duterte.

The report finds that national policies on illegal drugs, national security and countering terrorism under the Duterte regime has resulted in “systematic human rights violations, including killings and arbitrary detention, persistent impunity and the vilification of dissent”. “Widespread and systematic” extrajudicial killings, has resulted in tens of thousands of deaths including the urban poor people, human rights defenders, farmers, community organizers, activists, civil society groups and media outlets.

In response to the resolution, the European Union has, in September, threatened “to revoke its trade preferences to the Philippines because of “the seriousness of the human rights violations” committed by the Duterte administration. This is in reference to the EU GSP+ incentive.

The webinar will be conducted on November 20, 2020 at 20:00 – 22:00 (CET) via Zoom. To join via Zoom, please register here: https://bit.ly/PHumanRights.

Paaralang Migrante (Academy for Filipino Migrants) is an initiative of Migrante Netherlands Den Haag in its effort to raise awareness and promote the rights and welfare of migrants. The school also offers free online Dutch lesson. To join the next session, please do the Intake here: http://bit.ly/PaaralangMigranteRegistration.

For further inquiries, please email migrantedenhaag@gmail.com.

Call for Donation: for Filipino Families Affected by Storms Goni & Vamco

0

Dear friends,

Please help us raise donations for people in the Philippines affected by strong storms that hit the country in November.

Thousands of people need help for food, drinkable water, medicine and temporary warm shelters. Rescue volunteers also need help for equipments.

On Typhoon Goni (Rolly) https://youtu.be/zlkzrhKd1rA

On Typhoon Vamco (Ulysses) https://youtu.be/e65o5wJcono

Are you able to donate? Whatever amount counts. We thank you for your support to the Filipino people in need!

Dear Kabayan,

Is your family in the Philippines affected? Please send a message to migrantedenhaag@gmail.com.

PAARALANG MIGRANTE: Webinar on Healthcare, Dental Care and Covid-19 Safety

0

Muling tatalakayin ng Migrante Netherlands Den Haag sa isang webinar ang mahalagang paksa hinggil sa akses sa serbisyong pangkalausugan at serbisyong dental laluna para sa mga kabayang walang papel o mga kabayang nasa kalagitnaan ng ligal na proseso para magkapapel sa Netherlands.

Kaugnay ng Covid-19 ay pag-uusapan rin sa webinar ang sitwasyon sa Pilipinas, ang proseso ng pagpapa-test sa Netherlands at ang mga bagong pambansang patakaran maging ng kaalaman hinggil sa pananaliksik para sa lunas na bakuna.

Kabilang sa mga panauhin sina Jason van Heesewijk at Sofi Vassileva: mga outreach presenter mula sa Dokters van de Wereld (Doctors of the World) at si Angie Gonzales mula sa Stichting Filipijnse Kinderen (Foundation for Filipino Children).

Ang webinar ay gaganapin sa Zoom sa ika-13 ng Nobyembre 2020 mula alas-otso hanggang alas-diyes ng gabi (NL time).

Para makasali sa sesyon, magparehistro lamang dito: https://bit.ly/ZoomWebinarHealthcare. Ang Zoom Meeting ID ay ipapadala sa iyong e-mail.


Ang webinar ay handog ng Paaralang Migrante, isang inisyatiba ng Migrante Netherlands Den Haag sa pagtataguyod nito ng karapatan at kagalingan ng mga mingranteng Filipino sa Netherlands.

Labas sa serye ng mga webinar na pumapaksa sa mga isyung may impak sa buhay at pamilya ng mga migranteng Filipino, handog rin ng Paaralang Migrante ang libreng online Dutch lesson para sa mga kabayan. Para sa mga nais dumalo sa klase, magparehistro po lamang dito http://bit.ly/PaaralangMigrante.

***

Migrante Netherlands Den Haag once again discusses through a webinar the important issue on healthcare and dental service especially for undocumented migrants and those who are undergoing a legal procedure for residency and have no insurance.

In connection to Covid-19, the following will also be discussed: the situation in the Philippines, how to get tested in the Netherlands, and updates on national  measures as well as on knowledge based on research in relation to a vaccine solution to Covid-19.

Invited resource persons are Jason van Heesewijk and Sofi Vassileva: both outreach presenters of Dokters van de Wereld (Doctors of the World); and Angie Gonzales of Stichting Filippijnse Kinderen (Foundation for Filipino Children).

The webinar will be conducted via Zoom on 13 November 2020 between 20:00 – 22:00 (NL time).

To join, please register in advance here: https://bit.ly/ZoomWebinarHealthcare. The Zoom Meeting ID will be sent through e-mail after registration.

The webinar is brought to you by the Academy for Filipino Migrants, an initiative of Migrante Netherlands Den Haag in its effort to promote migrants’ rights and welfare.

Besides the webinar that tackles issues impacting the lives and families of Filipino migrant workers, the Academy for Filipino Migrants also offer online free Dutch lesson every Saturday at 20:00 – 22:00 (NL time). To join, please answer the Intake Form here: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

PAARALANG MIGRANTE: Violence Against Women & Children, NL Case

0

Ang abuso sa kababaihan at mga bata ay hindi pinahihintulutan sa Netherlands.

Alam mo bang karapatan mo ang magsalita at mag-ulat sa doktor at kapulisan tungkol dito?

Alam mo bang kahit ikaw ay walang papel o walang permanenteng pahintulot na manirahan sa Netherlands bilang migrante ay maaaring maghabla ng kaso laban sa mapang-abusong partner o amo?

Unawain ang iba’t ibang porma ng abuso. Alamin ang iyong mga karapatan bilang migrante, babae at ina sa pamamagitan ng webinar tungkol sa Violence Against Women and Children: Criminal Law and Humanitarian Appeal for Migrants in the Netherlands.

KAILAN: ika-6 ng Nobyembre 2020
ORAS: 8:00 – 10:00 PM
SAAN: Zoom app

Magparehistro po lamang dito: http://bit.ly/NL-VAWC.

Ang webinar ay handog ng Paaralang Migrante, isang inisyatiba ng Migrante Netherlands Den Haag na nagsusulong ng karapatan at kagalingan ng mga migranteng Filipino sa Netherlands.

Handog rin sa Paaralang Migrante ang libreng online Dutch lesson tuwing Sabado. Maaaring pagparehistro dito: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa migrantedenhaag@gmail.com o +31624617468.

***

Violence against women and children is not allowed in the Netherlands.

Do you know that it is your right to speak about it and report it to your doctor and the police?

Do you know that even though yo are undocumented or that you have no permanent residency in the Netherlands as a migrant, you can file a case against an abusive partner or employer?

Be aware of the various forms of abuse. Know your rights as a migrant, woman and mother through the webinar, Violence Against Women and Children: Criminal Law and Humanitarian Appeal for Migrants in the Netherlands.

WHEN: 6 November 2020
TIME: 20:00 – 22:00 PM (CET)
WHERE: Zoom Meeting

Please register here: http://bit.ly/NL-VAWC.

The webinar is offered by the Academy for Filipino Migrants, an initiative of Migrante Netherlands Den Haag in its effort to promote the rights and welfare of Filipinos migrants.

The academy also offers free online Dutch lesson every Saturday. You can register here: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

For more information or further inquiries, e-mail migrantedenhaag@gmail.com or send Whatsapp sms +31624617468.

Paaralang Migrante: Webinar on Healthcare and Fighting the Corona Crisis in the Netherlands and the Philippines

0

Anu-ano ang mga bagong kaalaman hinggil sa pananaliksik kaugnay ng Covid-19? Anu-ano ang mga bagong palatuntunan dito at ang mga serbisyong medikal sa Netherlands na dapat alam ng lahat ng migranteng Filipino? Kung ikaw ay hindi rehistrado sa isang doktor o kaya ikaw ay walang insurance, ano ang maaaring gawin kapag ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas ng Covid-19?

Paano natin unawain ang sitwasyon sa Pilipinas? Ang paraan ba ng pagresponde ng pamahalaan sa krisis hatid ng Covid 19 ay nakakatulong sa pagresolba ng talamak nang problema sa serbisyong pangkalusugan, malalang sitwasyong pangkalusugan at kahirapan sa bansa?

Anu-ano ang mga maaaring gawin ng migranteng Filipino?

Pag-usapan natin

Kayo po ay malugod na iniimbitahan ng Migrante Netherlands Den Haag sa pakikipagtulungan sa Dokters van de Wereld (Doctors of the World – Netherlands) sa webinar, Serbisyong Pangkalusugan at ang Pakikibaka sa Netherlands at sa Pilipinas Laban sa Krisis Hatid ng Covid-19. Ito ay gaganapin sa ika-23 ng Oktubre 2020 mula alas-otso hanggang alas-diyes ng gabi sa pamamagitan ng Zoom.

Upang makasali sa Zoom, magparehistro po lamang dito http://bit.ly/PaaralangMigrante.

***

What are the latest updates about the research on Covid-19 vaccine? What are the new measures as well as healthcare services in the Netherlands that all Filipino migrants should know? If you are not registered with a doctor or if you do not have an insurance, what should you do when experiencing symptoms of Covid-19?

How do we understand the current situation in the Philippines? Does the Philippine government’s response to the corona crisis help in resolving the chronic problem on healthcare service, poor health and poverty in the country?

What can Filipino migrants do?

Let’s Talk

Migrante Netherlands Den Haag in cooperation with Dokters van de Wereld (Doctors of the World – Netherlands) invites all Filipino migrants to the webinar, Healthcare and Fighting the Corona Crisis in the Netherlands and the Philippines. It will be held on October 23, 2020 at 8:00 to 10:00 in the evening through Zoom.

To join, please register at http://bit.ly/PaaralangMigrante.

Paaralang Migrante: Buhay Seafarer at Aupair sa Netherlands

0

Kumusta ang mga ka-Migranteng seafarer at aupair sa Netherlands?

Anu-ano ang mga hamon at pamamaraan upang harapin ang dagok hatid ng Covid 19?

Anu-ano ang mga karapatan ng mga seafarer at aupair na kailangang bantayan at ipaglaban?

Makipagtalakayan sa Webinar 5 handog ng Migrante Netherlands Den Haag. Para makasali, magparehistro lamang dito: http://bit.ly/PaaralangMigrante. Maaari ding magmensahe dito: migrantedenhaag@gmail.com.