Paaralang Migrante: Karapatan ng Migranteng Kasambahay at Walang Papel sa Netherlands

0
1721

Bilang migranteng tagalinis, taga-alaga, taga-hardin, taga-kumpuni, at taga-kung anu-ano pa upang makatulong sa maalwang araw ng mga pamilya sa Netherlands, anu-ano ang iyong karapatan bilang manggagawa?

Bilang migranteng walang papel ngunit nagtratrabaho nang walong oras at mahigit pa sa isang araw upang maglinis, mag-alaga, maghardin, magkumpuni, at mag-kung anu-ano pa upang makatulong sa maalwang araw ng mga pamilya sa Netherlands, anu-ano ang iyong karapatan bilang migranteng manggagawa?

Tama ba ang karanasang “no work, no pay” sa Netherlands sa panahon ng Covid-19?

Ano ang ibig sabihin ng pagkilala sa batas ng mga migranteng kasambahay?

Bakit nananawagan ang Migrante Netherlands para sa regularisasyon at paggawad ng amnestiyang papel para sa mga walang papel sa Netherlands at Europa?

Makitalakayan sa libreng webinar handog ng Migrante Netherlands Den Haag sa ika-9 ng Oktubre 2020 ng alas-otso hanggang alas-diyes ng gabi sa pamamagitan ng Zoom.

Ang webinar na ito ay bahagi ng mga serye ng pag-aaral tuwing Biyernes sa Paaralang Migrante. Mayroon ding libreng pagsasanay ng wikang Olandes tuwing Sabado. Magparehistro lamang dito: http://bit.ly/PaaralangMigrante.

***
WEBINAR on the Rights of Domestic Migrant Workers and Undocumented Migrants in the Netherlands

As a migrant who provides domestic services such as cleaning, babysitting, caregiving, gardening, carpentry, construction, handyman works etc. to help families in the Netherlands, what are your rights as a worker?

As a migrant who has no residency and work permit but is working 8 hours or more per day as a cleaner, babysitter, gardener, carpenter, construction worker, handyman etc. to help families in the Netherlands, what are your rights as a migrant worker?

Is the experience of “no work, no pay” in the Netherlands during the Covid-19 pandemic justifiable?

What is the meaning of the recognition of laws protecting the rights of migrant domestic workers in the Netherlands?

Why is Migrante Netherlands calling for the regularization and amnesty to stay and work for undocumented migrants in the time of corona crisis?

Join us in a webinar educational discussion organized by Migrante Netherlands Den Haag on October 9, 2020 at 8:00 – 10:00 PM (CET) via Zoom.

This webinar is part of a series of discussions about issues impacting migrant workers conducted every Friday through the Migrante Netherlands School initiative. The school also offers free Dutch lesson every Saturday for Filipinos. To join, please register here: http://bit.ly/PaaralangMigrante.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here