Sagip Migrante Netherlands Covid 19 Helpline

0
Migrante Netherlands Covid 19 Helpline for the Filipino community in the Netherlands.

PAARALANG MIGRANTE: Violence Against Women & Children, NL Case

0
Webinar on the rights of migrant women and children who experience violence at home and at work.

Paaralang Migrante: Webinar on Intercontinental Legal Aid for Non-EU Parent of Dutch/EU child/ren

0
Ikaw ba ay ina o ama ng isang batang Dutch/Europeo? Ikaw ba ay sumubok nang mag-apply ng Dutch/European passport para sa bata at residency sa Netherlands /...

Paaralang Migrante: Webinar on Healthcare and Fighting the Corona Crisis in the Netherlands and...

0
Anu-ano ang mga bagong kaalaman hinggil sa pananaliksik kaugnay ng Covid-19? Anu-ano ang mga bagong palatuntunan dito at ang mga serbisyong medikal sa Netherlands na dapat alam...

Paaralang Migrante: Sagip Migrante Covid19 Response

0
Sa ibayong paglala ng krisis hatid ng pandemyang Covid-19, marami na naman sa ating mga kababayan sa Netherlands ang nawawalan ng trabaho at sapat na kita upang...

Paaralang Migrante: Karapatan ng Migranteng Kasambahay at Walang Papel sa Netherlands

0
Bilang migranteng tagalinis, taga-alaga, taga-hardin, taga-kumpuni, at taga-kung anu-ano pa upang makatulong sa maalwang araw ng mga pamilya sa Netherlands, anu-ano ang iyong karapatan bilang manggagawa?Bilang migranteng...