Webinar on access to healthcare and dental service especially for undocumented migrants. New measures, more info about Covid-19 safety and situation in the Philippines will also be discussed.
Migrante Netherlands Covid 19 Helpline for the Filipino community in the Netherlands.
Webinar on the rights of migrant women and children who experience violence at home and at work.
Ikaw ba ay ina o ama ng isang batang Dutch/Europeo? Ikaw ba ay sumubok nang mag-apply ng Dutch/European passport para sa bata at residency sa Netherlands / Europa ngunit ito ay hindi naaprubahan?Ikaw ba ay anak ng isang migranteng-Filipino...
Anu-ano ang mga bagong kaalaman hinggil sa pananaliksik kaugnay ng Covid-19? Anu-ano ang mga bagong palatuntunan dito at ang mga serbisyong medikal sa Netherlands na dapat alam ng lahat ng migranteng Filipino? Kung ikaw ay hindi rehistrado sa isang...
Sa ibayong paglala ng krisis hatid ng pandemyang Covid-19, marami na naman sa ating mga kababayan sa Netherlands ang nawawalan ng trabaho at sapat na kita upang mabuhay sa Europa at upang masuportahan ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Sa...
Bilang migranteng tagalinis, taga-alaga, taga-hardin, taga-kumpuni, at taga-kung anu-ano pa upang makatulong sa maalwang araw ng mga pamilya sa Netherlands, anu-ano ang iyong karapatan bilang manggagawa?Bilang migranteng walang papel ngunit nagtratrabaho nang walong oras at mahigit pa sa isang...
Kumusta ang mga ka-Migranteng seafarer at aupair sa Netherlands? Anu-ano ang mga hamon at pamamaraan upang harapin ang dagok hatid ng Covid 19? Anu-ano ang mga karapatan ng mga seafarer at aupair na kailangang bantayan at ipaglaban? Makipagtalakayan sa Webinar 5 handog...
Handog ng Migrante Netherlands Den Haag ang libreng pagsasanay ng wikang Olandes. Interesado? Magparehistro lamang dito: http://bit.ly/PaaralangMigranteRegistration
Ika-23 Setyembre 1972, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar sa Pilipinas. Ipinasara ang mga pahayagan, radyo at telebisyon. Libo-libong mamamayan ang hinuli, tinortyur, nawala at pinaslang.Ika-23 ng Mayo 2017, idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas militar...