Patuloy na tinataguyod ng Migrante Netherlands Den Haag ang Paaralang Migrante para sa lahat ng interesadong kababayan sa Netherlands. Tampok sa paaralan ang mga serye ng pag-aaral tungkol sa mga isyung umaalburoto sa buhay ng mga Filipino....
Ikaw ba ay ina o ama ng isang batang Dutch/Europeo? Ikaw ba ay sumubok nang mag-apply ng Dutch/European passport para sa bata at residency sa Netherlands / Europa ngunit ito ay hindi naaprubahan?Ikaw ba ay anak ng...
Bilang migranteng tagalinis, taga-alaga, taga-hardin, taga-kumpuni, at taga-kung anu-ano pa upang makatulong sa maalwang araw ng mga pamilya sa Netherlands, anu-ano ang iyong karapatan bilang manggagawa?Bilang migranteng walang papel ngunit nagtratrabaho nang walong oras at mahigit pa...
The first consecrated mass by the newly-appointed Bishop Chaplain of Iglesia Filipina Independiente for Migrants in Europe was celebrated yesterday March 1, at the Old Catholic Church parish in Amsterdam. The mass was led...
Migrante Netherlands Covid 19 Helpline for the Filipino community in the Netherlands.
Sa ibayong paglala ng krisis hatid ng pandemyang Covid-19, marami na naman sa ating mga kababayan sa Netherlands ang nawawalan ng trabaho at sapat na kita upang mabuhay sa Europa at upang masuportahan ang kanilang pamilya sa...
Anu-ano ang mga bagong kaalaman hinggil sa pananaliksik kaugnay ng Covid-19? Anu-ano ang mga bagong palatuntunan dito at ang mga serbisyong medikal sa Netherlands na dapat alam ng lahat ng migranteng Filipino? Kung ikaw ay hindi rehistrado...
“Long overdue”. This was the unanimous sentiment of several Filipino migrants, majority are residents of Utrecht, The Netherlands, as they jubilantly welcomed and joined the founding assembly of Migrante Utrecht in the city of Utrecht last February...
The call for solidarity has already raised € 2,850. Touchingly beautiful! Many thanks to the generous donors. If other people wonder if it is still possible to donate - yes, it is still possible. Every support is...
Kumusta ang mga ka-Migranteng seafarer at aupair sa Netherlands? Anu-ano ang mga hamon at pamamaraan upang harapin ang dagok hatid ng Covid 19? Anu-ano ang mga karapatan ng mga seafarer at...